Reparaciosii Logo

Outsourcing

OUTSOURCING REPARAŢII PLĂCI ELECTRONICE

OUTSOURCING REPARAŢII PLĂCI ELECTRONICE

DESPRE NOI

Cea mai bună definiţie a unui laborator de electronică şi microelectronică suntem noi, echipa care lucrează, zi de zi, la îmbunătăţirea calităţii serviciilor oferite. Echipa noastră este formată din ingineri şi tehnicieni cu experienţă şi pregătire profesională în diverse domenii tehnice, fiind specializaţi în diagnosticarea, repararea şi testarea plăcilor electronice şi microelectronice.

Laboratorul nostru este complet echipat cu bancuri de diagnosticare şi testare, echipamente de măsurare, programatoare EPROM, echipamente de lipire-dezlipire (SMD, BGA), emulatoare de procesoare şi microcontrolere.

Furnizorii noştri de piese provin din trei continente: Europa, America de Nord şi Asia, astfel încât putem importa piesele necesare în cel mai scurt timp.

 

 

SERVICII

Reparaţii/Mentenanţă:

 • Plăci electronice PCB: electronică industrială, la nivel de componentă – BGA, SMD
 • Plăci electronice PCB provenite din echipamentele de larg consum – BGA, SMD
 • CPU/MCU: plăci de control
 • PLC/HMI: panouri de control
 • Plăci analogice, digitale, mixte
 • Surse în comutaţie
 • Module intrare-ieşire, RS 232, RST 458
 • ARCNet, CAN, MODBUS, unităţi de interfaţare SERCOS
 • Recondiţionare plăci de bază

Programare memorii, verificare şi back-up:

 • EEPROM/OTP/Flash
 • EEPROM seriale
 • I2C/SPI seriala EEPROM
 • Microcontrolere
 • Programare In-Circuit
 • BIOS: plăci video, plăci de sistem şi laptop-uri
 • Dispozitive de procesare în timp real

Reparare calculatoare industriale şi laptop-uri:

 • Reparare laptop – BGA, SMD
 • Reparare calculatoare industriale (la nivel de componentă pe placa de bază)
 • Reparare plăci de bază specifice, plăci cu comandă numerică
 • Înlocuire ecrane LCD, invertoare
 • VME, Multibus, PC – 104 etc, invertoare, servo-motoare

În cazul în care în oferta noastră nu se regăseşte problema tehnică pe care o întâmpinaţi, vă rugăm să ne contactaţi.

 

Tarife

Diagnosticarea primară a echipamentelor sau plăcilor de bază aduse în sevice este GRATUITĂ. În cel mai scurt timp, dumneavoastră primiţi un deviz pentru reparaţie care conţine estimarea perioadei de reparaţie, necesarul de piese şi preţul intervenţiei. De cele mai multe ori, costul total al reparaţiei nu depăşeşte 50% din preţul echipamentului nou.

 

Garanţie

Principalul nostru scop este să reparăm fiecare element trimis de dumneavoastră şi să vi-l returnăm în perfectă stare de siguranţă şi funcţionare; garanţia se acordă în funcţie de condiţiile contractuale stabilite.

 

Urmărire produs (Tracking)

Sistemul informatic integrat vă permite să identificaţi în fiecare moment, cu exactitate, etapa reparaţiei fiecărui echipament. Urmărirea se face pe baza codului de bare sau al seriei produsului pe care îl aveţi în custodia noastră, în procesul de reparaţie.

 

 

 

 

SERVICII ELECTRONICE ŞI MICROELECTRONICE

 

Diagnosticare/Evaluare

Diagnosticarea şi devizul sunt oferite GRATUIT. Valoarea daunelor este cel mai mare factor care influenţează costul. Alte variabile care sunt luate în considerare sunt preţul pieselor necesare reparaţiei, timpul alocat testării – pentru a evalua dacă echipamentul a fost reparat corect – şi, de asemenea, dacă au existat tentative de reparaţie/alte reparaţii anterioare. Diagnosticarea este necesară pentru întocmirea devizului de costuri.

 

Reparare

În departamentul nostru de service se efectuează reparaţii complexe la nivel de componente electronice. Sarcinile sunt executate cu profesionalism de către ingineri specializaţi în diagnosticarea şi repararea plăcilor de bază de tip SMT şi PCB multistrat.

Procedura de reparare include:

 • curăţarea, în profunzime, a plăcilor şi observaţia vizuală
 • refacerea traseelor deteriorate
 • realizarea schemelor de lucru parţial/integral, dacă este cazul
 • analiza circuitului pentru determinarea defectelor
 • înlocuirea pieselor defecte
 • înlocuirea preventivă a componentelor care pot cauza defecte ulterioare
 • back-up software/firmware/BIOS
 • trimiterea către bancul de testare

 

Stoc de piese

Piesele de schimb sunt asigurate, în mare măsură, din stocul propriu; însă există cazuri în care este necesar importul de piese direct de la producător/distribuitor. Pe parcursul experienţei noastre, am consolidat relaţii cu furnizori de piese tradiţionali din Europa, America de Nord şi Asia. Oferim facilitatea ca, prin contract, să asigurăm orice cantitate de piese necesară reparaţiilor în cadrul service-ului nostru.

 

Testare

Testarea echipamentelor constituie partea delicată a procesului de reparaţie. De aceea, dispunem de spaţii de testare (bancuri) complet utilate, tehnicienii noştri asigurându-se că echipamentele sunt conforme parametrilor optimi de funcţionare solicitaţi.

 

Servicii opţionale

La cerere, vă punem la dispozitie serviciile noastre (opţionale):

 • Transportul echipamentelor de la/către sediul firmei dvs.
 • Transportul echipamentelor poate fi făcut de oricare dintre firmele de transport specializate – atât naţional, cât şi internaţional (DHL, UPS, Fan Curier, Nemo Express)
 • Transport propriu

 

Depozitare/Manipulare/Tracking

Pentru echipamentele voluminoase sau pentru volumele mari de echipamente trimise în service, dispunem de spaţii de depozitare, cu manipulare europaleţi şi sistem informatic integrat de urmărire.

 

Asamblare/Dezasamblare produs

Dacă este imposibil să trimiteţi numai plăcile electronice defecte, vă punem la dispoziţie serviciul de asamblare-dezasamblare a echipamentelor. Acest serviciu permite trimiterea echipamentelor defecte complete în service.

OUTSOURCING REPAIRING ELECTRONIC BOARDS

OUTSOURCING REPAIRING ELECTRONIC BOARDS

ABOUT US

If you are looking for the best definition for an electronics laboratory, then you have stumbled upon us, the team who improves service quality day after day, passionately and loyally. Our crew is made of experienced engineers and technicians who are specialized in various domains, focused on correct diagnosis, testing and repairing electronic and micro-electronic boards.

Our laboratory is fully equipped: diagnosis, testing and measurement equipment, EPROM programmers and microcontrollers, processor emulators, soldering and de-soldering tools (SMD, BGA), etc.

We use products from various manufacturers located on three different continents: Europe, North America and Asia, which allows us to bring you the needed components in the shortest time possible.

 

 

SERVICES

Repairing/Maintenance:

 • PCB electronic boards: industrial electronics,component level – BGA, SMD
 • PCB electronic boards belonging to mass production equipments – BGA, SMD
 • CPU/MCU: control boards
 • PLC/HMI: control pannels
 • Analogue, digital, mixt boards
 • Comutation sources
 • In-out modules, RS232, RST 458
 • ARCNet, CAN, MODBUS, SERCOS interface units
 • Motherboards reconditioning

Storage programming, check-up and back-up:

 • EEPROM/OTP/Flash
 • EEPROM serials
 • I2C/SPI serial EEPROM
 • Microcontrollers
 • In-Circuit Programming
 • BIOS: graphic boards, system boards and laptops
 • Real-time processing devices

Industrial computers and laptop repairing:

 • Laptop repairing – BGA, SMD
 • Industrial computers repairing – component level [motherboard]
 • Specific repairing, numeric control boards
 • LCD Monitor replacement, inverters
 • VME, Multibus, PC – 104, inverters

If our offer does not cover the technical issue you have been confronted with, please contact us.

 

Pricing

Our laboratory offers free diagnosis and device, because we consider that unless we have identified the correct issue we have to solve we cannot estimate the right cost. Generally, repairing costs do not exceed 50% of the costs implied by buying a new motherboard or equipment.

 

Warranty

Our main purpose is to fix every element you send to us and return it in perfect running order. We offer warranty in accordance with the terms of agreement set by the contract we have signed with you.

 

Tracking

The integrated tracking system allows you to identify at any moment the transition of your repairing process. Tracking is made possible by using your bar code or the product series number we give you when you bring in the equipment.

 

 

 

 

ELECTRONIC AND MICROELECTRONIC SERVICES

 

Diagnosis and evaluation

The main factor that influences cost is the damage value. Other factors: the cost implied by purchasing needed spare parts may also influence the final value of your repairing process, the time spent testing the equipment in order to ensure it is in running order. Diagnosis is necessary in order to estimate the final cost.

 

Repair

Our service department ensures complex repairing processes for electronic components. The tasks are professionally administered and executed by well-trained engineers who can perform correct diagnosis and repairing on motherboards as well as PBC multi-layer mother boards.

The repairing procedure includes:

 • in-depth cleaning of boards
 • rebuilding damaged circuits
 • building work schemes partly or fully, if necessary
 • circuit analysis in order to uncover flaws
 • replacing damaged components
 • preventive replacement for components that could cause further damage
 • software/firmware/bios back-up
 • delivery towards testing area

 

Components inventory

The components are being replaced with spare parts belonging to our inventories, but there are cases when it is necessary to import several spare parts directly from the producer/distributor. Our past experience has given us the possibility to build up good communication means with European, Asian and American manufacturers, therefore we also give you the benefit that, in accordance with our contract, we can cover any need of component required by the repairment process.

 

Testing

Testing the equipments is the most delicate phase of the repairing process. This is why we have built special testing areas, fully equipped, and our technicians guarantee that these devices meet all the required standards and they are fully functional.

 

Optional services

On demand, we also provide the following services:

 • Delivering the equipments from/to your address
 • Transportation can be made possible by using any of the following companies: DHL, UPS, Fan Curier, Nemo Express
 • Transportation can be made possible by personal means

 

Storage/Handling/Tracking

Large equipments and voluminous packages containing more than one equipment can be stored by our company, will be handled using special machines and we also offer an integrated information system designed for tracking your equipment.

 

Assembly/Disassembling

If it is impossible for you to send us just the damaged electronic boards, we have a solution: our assembly-dissassembly service, that allows you to send us the full equipment and we will handle it properly.

Call Now Button